Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Albus Ambulance Kft,
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 46.

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban
meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele céljából, a nyújtott
egészségügyi szolgáltatással összefüggésben kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján
kerül sor:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező
esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények
között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Az Albus Ambulance Kft az ellátott betegek részéről az alábbi adatokat rögzíti
és kezeli:

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően
az alábbiak szerint őrizzük meg:

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az
egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá
bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban,
kérelmét postai úton az Albus Ambulance Kft címére vagy elektronikusan
az info@albusambulance.hu címre küldheti.